Available courses

16-godzinny kurs zdalny "Programowanie w języku C++" nr 442 z oferty LSCDN na rok szk. 2020/2021 – dla grupy A

16-godzinny kurs zdalny "Wprowadzamy dzieci w świat kodowania i programowania" nr 405 z oferty LSCDN na rok szk. 2020/2021 – dla grupy A

18-godzinny kurs zdalny "Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki" nr 417 z oferty LSCDN na rok szk. 2020/2021 – dla grupy B

18-godzinny kurs zdalny "Analiza i wykorzystanie wyników egzaminu ósmoklasisty z matematyki" nr 417 z oferty LSCDN na rok szk. 2020/2021 – dla grupy A

6-godzinny kurs zdalny "Zasady typograficzne i kompozycyjne w prezentacjach PowerPoint" nr 451 z oferty LSCDN na rok szk. 2020/2021 – dla grupy A

6-godzinny kurs zdalny "Formularze Google w pracy nauczyciela" nr 446 z oferty LSCDN na rok szk. 2020/2021 – dla grupy A

6-godzinny kurs zdalny "Formularze Google w pracy nauczyciela" nr 446 z oferty LSCDN na rok szk. 2020/2021 – dla grupy A

Kurs pomocniczy do realizacji III modułu kursu "Quizy i ćwiczenia interaktywne w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej" nr 418 z oferty LSCDN na rok szk. 2020/2021 – dla grupy A

24-godzinny kurs zdalny "Quizy i ćwiczenia interaktywne w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej" nr 418 z oferty LSCDN na rok szk. 2020/2021 – dla grupy A

24-godzinny kurs zdalny "Rozwój i awans zawodowy nauczyciela stażysty" nr 506 z oferty LSCDN na rok szk. 2020/2021 – dla grupy A